Voeding en rosacea
Stop met standaard triggerslijstjes

Wie op internet zoekt naar de termen ‘voeding en rosacea' komt veel dezelfde adviezen tegen. De zogenaamde eliminatiediëten en lijstjes met histaminerijke voedingsmiddelen komen telkens terug. Maar hoe goed onderbouwd zijn deze adviezen? Als je alle onderzoeken op dit vlak kritisch doorspit, blijkt dat je als professional veel meer kunt doen dan het meegeven van een standaardlijstje met vermeende boosdoeners. In dit artikel wordt ingegaan op wat rosacea is en welke rol voeding kan spelen bij het behandelen ervan.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!