Veneuze insufficiëntie en perifeer arterieel lijden
Vermoeide benen
Problemen met arteriën of venen

Vermoeide en/of pijnlijke benen zijn een typische ouderdomskwaal. De kwaal vermindert autonomie en levenskwaliteit van de lijder, hij of zij is minder in staat zelfstandig huishoudelijke of andersoortige taken uit te voeren. Meestal vallen de klachten onder twee veel voorkomende aandoeningen: perifeer arterieel vaatlijden of veneuze insufficiëntie. Bij de eerste aandoening is er een probleem met de bloedtoevoer naar de benen, bij de tweede is er een probleem met het terugpompen van het bloed. In dit artikel tasten we af in hoeverre voeding en leefstijl vermoeidheid in de benen kan helpen verlichten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!