Verbetering vetzuurstatus kan helpen bij druk gedrag van jonge kinderen

Kinderen die druk gedrag vertonen krijgen vaak onterecht de diagnose ADHD. Het uitsluiten en zonodig corrigeren van vetzuurtekorten zou een rationele, eerste aanpak kunnen zijn als kinderen druk gedrag of milde symptomen van ADHD vertonen. Dit zou overdiagnose of overmedicalisering van ADHD kunnen verminderen. Uit een publicatie in het JAMA, het toonaangevende vakblad van de American Medical Association, komt overtuigend bewijs voor overdiagnose van ADHD en overbehandeling met ADHD-medicijnen bij kinderen en jongeren. Met name kinderen met mildere symptomen zouden onterecht de diagnose ADHD krijgen. Bij hen zouden ook de nadelen van een ADHD-diagnose eerder de overhand kunnen krijgen over de voordelen. Deze conclusies zijn gebaseerd op een review van 334 studies.1

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!