Monascine en ankaflavine bij verhoogde bloeddrukHypertensie is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Bij mensen met hypertensie geeft een milde verlaging van 0,8-2 mmHg in de bovendruk al een vermindering van het risico op coronaire hartziekten, hartfalen en een beroerte. Een bloeddrukverlaging met 2 mmHg geeft een risicoreductie van 6% voor het overlijden door een beroerte en van 4% voor het krijgen van een hartinfarct.1

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!