Magnesiumsuppletie mildert hypertensie

Het antihypertensieve effect van magnesium blijft controversieel in reguliere middens. Het effect van magnesiumsuppletie op de bloeddruk werd nu onderzocht in een review van de beschikbare gerandomiseerde, dubbelblind, placebogecontroleerde studies: 34 studies over 2028 normo- en hypertensieve volwassenen.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!