Aangebrande vetten
Vetten nog steeds aangebrand

Vetten zijn al een lange tijd onderwerp van een verhitte discussie. Eind jaren zeventig werd de aanbeveling om vetinname te verminderen van kracht, hoewel wetenschappelijke consensus ontbrak. Amerikanen zijn er niet gezonder door geworden en tot op de dag van vandaag hebben vetten onterecht een slecht imago.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!