Gsm-straling
Ophef over EMF
Straling

Dagelijks staan we bloot aan veel soorten stralingen. Sommige zijn relatief ongevaarlijk, andere zijn bedenkelijk of zelfs gevaarlijk voor de gezondheid. Elektrische en magnetische velden zijn onzichtbare stralingsvormen van energie. Ieder toestel dat met de stekker in het stopcontact steekt en dus onder spanning staat, produceert een elektrisch veld. Zodra de powerknop wordt ingedrukt en er dus stroom door de draden loopt, wordt er ook een magnetisch veld opgewekt.

Door stromingen in het binnenste van de planeet en door bliksemontladingen komen elektromagnetische velden ook van nature op aarde voor. Een elektrisch veld – waarvan de sterkte wordt uitgedrukt in volt per meter – wordt vrij gemakkelijk geblokkeerd door objecten in de ruimte zoals een kast of deur. Een magnetisch veld daarentegen – uitgedrukt in (micro)tesla – kan juist vele materialen, inclusief lichaamsweefsels doordringen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!