Ophef over EMF
Straling

Dagelijks staan we bloot aan veel soorten stralingen.
Sommige zijn relatief ongevaarlijk, andere zijn bedenkelijk of
zelfs gevaarlijk voor de gezondheid. Elektrische en magnetische
velden zijn onzichtbare stralingsvormen van energie. Ieder
toestel dat met de stekker in het stopcontact steekt en dus onder
spanning staat, produceert een elektrisch veld. Zodra de
powerknop wordt ingedrukt en er dus stroom door de draden loopt,
wordt er ook een magnetisch veld opgewekt.

Door stromingen in het binnenste van de planeet en door
bliksemontladingen komen elektromagnetische velden ook van nature
op aarde voor. Een elektrisch veld – waarvan de sterkte wordt
uitgedrukt in volt per meter – wordt vrij gemakkelijk geblokkeerd
door objecten in de ruimte zoals een kast of deur. Een magnetisch
veld daarentegen – uitgedrukt in (micro)tesla – kan juist vele
materialen, inclusief lichaamsweefsels doordringen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!