Voedingsgeneeskunde, jaargang 17 (2016), nummer 6

Omgeving

Dossier

Gsm-straling

Dagelijks staan we bloot aan veel soorten stralingen.
Sommige zijn relatief ongevaarlijk, andere zijn bedenkelijk of
zelfs gevaarlijk voor de gezondheid. Elektrische en magnetische
velden zijn onzichtbare stralingsvormen van energie. Ieder
toestel dat met de stekker in het stopcontact steekt en dus onder
spanning staat, produceert een elektrisch veld. Zodra de
powerknop wordt ingedrukt en er dus stroom door de draden loopt,
wordt er ook...

Tuinieren op daken

Klimaatverandering en obesitas: beide crises zijn een gevolg van de westerse leefstijl. De wereldbevolking vestigt zich bovendien steeds meer in steden, steeds verder weg van de voedselproductie. Stadslandbouw wil die trend omkeren en stedelingen terug in contact brengen met de productie van groenten en fruit. Een ogenschijnlijk bizarre strategie, die wel een oplossing biedt voor de ecologie- en gezondheidscrisis.

Pesticiden

Ecotoxicologie is amper vijftig jaar oud. In 1962 wees biologe Rachel Carson als eerste op de gevaren van het insecticide DDT en consorten voor het milieu in haar boek Silent spring.1 Sindsdien is de situatie wat verbeterd, toch lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Zo blijft de toxiciteit van glyfosaat erg in het vage. Want glyfosaat ís toxisch, maar hoe en hoezeer?

Lichttherapie

Lichttherapie bevordert de gezondheid door het versterken en bijsturen van het natuurlijke biologische ritme. De bekendste toepassing van lichttherapie is winterdepressie. Gaandeweg zijn diverse andere indicaties erbij gekomen, waaronder niet-seizoensgebonden depressie, boulimia nervosa, dementie, de ziekte van Parkinson, schizofrenie en jetlag. Het voordeel van lichttherapie is dat het veilig en gemakkelijk toepasbaar is (ook thuis) en uitstekend met andere behandelingen kan worden...

Vitamine B6

Vitamine B6 (B6) bestaat uit zes wateroplosbare ‘vitameren’:
pyridoxine, pyridoxal, pyridoxamine, en hun respectievelijke
5'-monofosfaten. Door de vrije vorm te fosforyleren wordt B6
intracellulair ‘gevangen’. Pyridoxal-5'-fosfaat (PLP) is de
belangrijkste intracellulaire vorm. PLP en in mindere mate
pyridoxamine-5'-fosfaat zijn cofactoren voor meer dan 60 enzymen
die betrokken zijn bij o.a. transaminering, deaminering,
decarboxylering...

Met dit congres wou PURES, Instituut voor Onderzoek en
Educatie, een forum aanbieden voor een recentere, boeiende
invalshoek: de invloed van de epigenetica op ontwikkeling,
gezondheid en ziekte. Dit via vijf voordrachten van
topwetenschappers op dit gebied, uit verschillende
disciplines.

Omega-3-capsules

De behandeling van
traumatisch hersenletsel, hersenschudding en restverschijnselen
na een hersenschudding blijft een uitdaging door gebrek aan
klinische studies. Echter gezien de potentiële voordelen en
veiligheid zou het een gemiste kans zijn om omega-3-vetzuren niet
als standaardbehandeling in te zetten. Dat blijkt uit een artikel
gepubliceerd in het tijdschrift Journal of the American
College of Nutrition
.

Gezondheidsongelijkheid

Het is de week na de Amerikaanse verkiezingen. De kenners en analytici buitelen over elkaar heen om hun diepste beschouwingen te delen. Ik kijk ernaar en verbaas mij over zoveel onbegrip. De man in de straat of de voormalig staalarbeider in Amerika kan het in één minuut uitleggen. De oude Amerikaanse levensstandaard is niet langer de norm. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt aan het buitenland, hebben nauwelijks genoeg geld om dure, gezonde voedingsproducten te kopen, hebben evenmin de...

Nutrigenetica

Een test die de genetica van een persoon combineert met
fenotypische informatie. Om zo samen met smaakvoorkeuren en
doelen te komen tot een persoonlijk voedingsadvies. Zie hier het
resultaat van jarenlang onderzoek van TNO in combinatie met een
voor de Amerikaanse markt ontwikkeld concept van het bedrijf
Habit. Onderzoeker Suzan Wopereis: “Ik zie veel mogelijkheden
voor deze technologie de komende jaren.”

Zuurbessen

Berberine is een stof die regelrecht uit de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) komt, maar die ook in planten met medische toepassingen voorkomt in de rest van de wereld. Volgens moderne maatstaven helpt berberine de bloedsuiker van diabetici onder controle te houden en behandelt het andere aspecten van het metabool syndroom. Rond darmproblemen, waar het aanvankelijk tegen gebruikt werd, bestaan opvallend minder klinische studies en moeten we eerder beroep doen op informatie afkomstig...

Diabetes omkeren

Tot nu toe werd gedacht dat diabetes type 2 (T2DM) een ongeneeslijke aandoening was. Maar nieuw onderzoek laat zien dat deze ziekte, zelfs bij patiënten die al insuline gebruiken, te genezen is. Hier stellen we een behandeling voor die uit een combinatie bestaat van een voedingsinterventie, aanvulling van voedingstekorten en fytotherapie, bij uitstek het werkterrein van een natuur- of voedingsgeneeskundig therapeut. Therapeuten kunnen hierdoor een sleutelpositie innemen bij het terugdringen...

Hersenen

IJzer speelt een kritieke rol voor de hersenontwikkeling van kinderen. IJzer is o.a. nodig voor de vorming van de myelineschede van zenuwvezels, en voor de biosynthese en werking van dopamine en andere neurotransmitters. Een tekort tijdens de zwangerschap of tijdens de eerste twee levensjaren van het kind kan negatieve en deels blijvende gevolgen hebben voor de mentale, psychomotorische en cognitieve ontwikkeling.1

Stoelgang

Dat psyllium helpt tegen constipatie, weten veel mensen wel. Minder bekend is dat psyllium net zo goed helpt tegen fecale incontinentie als loperamide, de nuchtere bloedglucosespiegel bij diabetes type 2 net zo goed verlaagt als metformine en ulceratieve colitis net zo goed onder controle houdt als mesalazine. Dit artikel geeft een overzicht van de gezondheidseffecten en klinische toepassingen van psylliumvezels.