"Synergie tussen geneesmiddel en supplement staat bij ons centraal"
Apotheker Han Siem

Eigenlijk pioniert hij al vijftien jaar. Want vooralsnog is
de Huizer Apotheek de enige in Nederland die de interactie tussen
geneesmiddelen en supplementen zo stelselmatig controleert,
bewaakt en streeft naar een optimale synergie tussen de reguliere
en complementaire medicatie. Apotheker Han Siem van de Huizer
Apotheek Complementair en deVitamineapotheek.nl: “Als
voorschrijver moet je bedacht zijn op interacties met klinische
relevantie, niet iedereen is zich daar van bewust.”

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!