Voedingsgeneeskunde, jaargang 17 (2016), nummer 5

Sport

Dossier

Gouden koe
Creatine komt van nature voor in vlees en vis. In het menselijk lichaam wordt het aangemaakt door de nieren, de alvleesklier en de lever. In de sportwereld staat creatine bekend als een ergogeen voedingssupplement: het werkt prestatiebevorderend. Dat alles heeft te maken met de energievoorziening in de spiercel dat kan worden gezien als een proces in drie stappen.
Sportvasten
Wereldwijd neemt het aantal mensen met overgewicht en diabetes nog steeds toe. Dit gebeurt ook steeds vaker bij mensen die regelmatig intensief sporten en ogenschijnlijk niet te veel of slecht eten. Het geheel van levensstijl- en milieufactoren bevat waarschijnlijk steeds meer elementen die ervoor zorgen dat het lichaam meer vetreserves opslaat en/of minder vet kan verbranden
Zwemmer op leeftijd

Gezond oud worden gaat niet vanzelf. Zorgen voor voldoende lichamelijke activiteit is essentieel, naast onder meer gezonde voeding en activiteiten gericht op het psychosociale welzijn.1 Verschillende voedingsstoffen versterken de effecten van lichaamstraining en/of verbeteren de lichamelijke conditie waardoor ouderen langer actief kunnen blijven.

Blessureleed

Sport en spel zijn noodzakelijke en normale kenmerken van (modern) menselijk gedrag. De mens is gemaakt om te bewegen, een erfenis uit de oertijd, toen veel beweging een voorwaarde was om te kunnen overleven. Maar de moderne mens heeft veel overlevingsvoorwaarden geëlimineerd, (denk aan honger en dorst, koude en hitte, infecties…) waardoor sedentariteit de natuurlijke bewegingsdrang verdrongen heeft. Maar dit heeft ernstige gevolgen voor het menselijk metabolisme.

Meta-analyses
We worden overstelpt met een massa aan meta-analyses die overbodig, misleidend en met elkaar in tegenspraak zijn. Dat schrijft John Ioannidis, een befaamde onderzoeker werkzaam aan de universiteit van Stanford. Zelden zien we nog waardevolle meta-analyses verschijnen, vele zijn niet meer dan een marketinginstrument.
Biotine
Het eerder schuchtere1 vitamine H trekt nu plots veel aandacht naar zich toe vanwege een studie bij multiple sclerose (MS). Biotine, hoog gedoseerd, kan het beloop van progressieve multiple sclerose doen omkeren. Niet dat de resultaten ons verbijsteren, wel zijn ze ongezien. Tot nu toe zijn er nog maar twee studies naar dit onderwerp gedaan, een pilotstudie2 en een gerandomiseerde dubbelblind placebogecontroleerde studie.3
Eierdooier
Vrouwen die drager zijn van bepaalde genetische varianten van foliumzuur-afhankelijke enzymen, hebben meer behoefte aan choline. Een talrijke groep van wetenschappers van de Cornell University (New York) heeft dit voor varianten van vier verschillende foliumzuurafhankelijke genen aangetoond. De varianten leveren een enzym met een afwijkende efficiëntie af, toch zijn ze niet zeldzaam onder de bevolking. Vooral tijdens de zwangerschap kunnen die varianten impact hebben op de...
Vitamine B12

Een (subklinisch) vitamine B12-tekort (B12-) komt veel voor. Niet alleen bij ouderen. Klassiek wordt een B12-tekort veroorzaakt door onvoldoende inname, auto-immuun pernicieuze anemie, atrofische gastritis, ziektes van de darm (Crohn, coeliakie, chronische pancreatitis), gastric bypass en geneesmiddelen (metformine, maagzuurremmers). B12 is o.a. belangrijk voor de zich ontwikkelende hersenen en het voorkómen van neuropsychiatrische ziektes. Momenteel wordt 35 % van de...

Stress

Uitgeput, moedeloos, opgefokt … het zijn veel gehoorde klachten in de praktijk. Een lange periode van stress en opgejaagd voelen gaan hier dikwijls aan vooraf. Men is veel te lang op wilskracht doorgegaan. Signalen van het lichaam zijn lange tijd genegeerd. Er ontstaat een verlangen naar rust en een energiek leven. Om de cliënt hierin op ‘maat’ manier te kunnen ondersteunen is het belangrijke inzicht te hebben in de verschillende klachtenpatronen en de neurobiologische processen die schuil...

Interactie tussen geneesmiddel en supplement
Eigenlijk pioniert hij al vijftien jaar. Want vooralsnog is de Huizer Apotheek de enige in Nederland die de interactie tussen geneesmiddelen en supplementen zo stelselmatig controleert, bewaakt en streeft naar een optimale synergie tussen de reguliere en complementaire medicatie. Apotheker Han Siem van de Huizer Apotheek Complementair en deVitamineapotheek.nl: “Als voorschrijver moet je bedacht zijn op interacties met klinische relevantie, niet iedereen is zich daar van bewust.”
Ribose
D-Ribose is een natuurlijk monosaccharide (pentose) dat onmisbaar is bij de productie van cellulaire energie. In het lichaam wordt D-ribose gevormd uit glucose. Het is een essentieel onderdeel van ATP en van de vitamine B-cofactoren FAD, NAD en acetyl-coA, die nodig zijn bij de vorming van ATP. De beschikbaarheid van ribose bepaalt de snelheid waarmee ATP geproduceerd kan worden. Dit is vooral belangrijk voor hartspier- en skeletspiercellen. In de topsport wordt D-ribose gebruikt om sneller de...