Arts, therapeut & apotheker, jaargang 14 (2013), nummer 2

Globesitas

Globale aanpak van obesitas

Dossier

Diabetes en overgewicht

Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor diabetes: er
zijn veel meer mensen met overgewicht die diabetes krijgen dan
mensen zonder overgewicht. Prof. Hanno Pijl, internist en
hoogleraar diabetologie aan het LUMC, onderzoekt de
neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht. Daarnaast
behandelt hij wekelijks mensen in de polikliniek voor patiënten
met diabetes, waarvan ongeveer de helft type 2 heeft. Veel
van deze...

Kinderobesitas

Ondanks vele onderzoeken en initiatieven is de zorg voor kinderen
met obesitas nog niet goed op orde, stelt Jutka Halberstadt,
psycholoog en onderzoeker van overgewicht en obesitas in zowel
wetenschap (Vrije Universiteit) als beleid (Partnerschap
Overgewicht Nederland, PON). Eén van de beperkingen in de huidige
zorg is dat het gaat om tijdelijke hulp: het ontbreekt aan
nazorg. ‘Obesitas is niet iets wat je eventjes behandelt. Het is
een...

Bruin vet verbrandt calorieën bij koude

Te
veel eten en te weinig beweging, twee verschijnselen van de
westerse maatschappij die overgewicht veroorzaken. Dit overzicht
behandelt de rol van thermogenese (warmteproductie) als
tegengewicht tegen overgewicht. In onze samenleving komen we
steeds minder in contact met kou, waardoor ons lichaam minder
calorieën hoeft te verbranden. Bruin vet is een lichaamsweefsel
dat cruciaal is in de verbranding van calorieën ten behoeve van...

Testosteron op?

Testosterondeficiëntie (TDS) is een zwaar
onderschat probleem, terwijl het zeer veel aspecten en zelfs de
levensverwachting negatief beïnvloedt. TDS wordt vooral in
verband gebracht met erectieproblemen, soms wordt ook nog gedacht
aan verlies van spiermassa. Minder bekend is dat er een grote
correlatie is tussen testosterondeficiëntie en metabool syndroom
(MS), met obesitas, verstoorde lipidenprofielen, hart- en
vaatziekten, trombose,...

Opiniestuk Engelbert Valstar

Het tweede kabinet Rutte, aangetreden 6 november 2012, wilde
een inkomensafhankelijke zorgpremie met een steil, progressief
verloop invoeren. Het ging door tegenstand vanuit met name de
eigen VVD-gelederen niet door. Was de invoering ervan wel tot
stand gekomen, dan zou de gemiddelde premie, verwacht ik, sterk
gestegen zijn. Toen dat kabinetsplan strandde werd het daardoor
ontstane gat in de rijksbegroting alsnog gedicht met een gerichte...

Kaneel voor diabetici

Het lijdt geen twijfel dat in de preventie en aanpak van diabetes
type 2 veranderingen in de levensstijl de allerbelangrijkste
maatregelen vormen. Een gezonde voedingswijze aannemen, afvallen
bij overgewicht en meer bewegen zijn dan ook primordiaal om
bloedglucosespiegel en geglycosyleerde hemoglobine beter onder
controle of zelfs weer normaal te krijgen. Als aan deze
voorwaarden wordt voldaan, mag van een aantal planten
supplementaire...

ADHD en vetzuren

Kinderen met ADHD hebben vaak een ander vetzuurprofiel in het
bloed dan kinderen die geen ADHD hebben. Het kan dan in veel
gevallen gaan om tekorten aan essentiële vetzuren, of om een
ongunstige verhouding tussen omega-6- en
omega-3-vetzuren.

Pro-aging

Het eigenlijke congres werd voorafgegaan door een praktisch
seminar Reverse Physical Aging with Hormone & Nutritional
Therapies
, gegeven door dr. Thierry Hertoghe en collegas.