Arts, therapeut & apotheker, jaargang 14 (2013), nummer 2

Globesitas

Globale aanpak van obesitas

Dossier

Diabetes en overgewicht
Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor diabetes: er zijn veel meer mensen met overgewicht die diabetes krijgen dan mensen zonder overgewicht. Prof. Hanno Pijl, internist en hoogleraar diabetologie aan het LUMC, onderzoekt de neuro-endocriene regulatie van diabetes en overgewicht. Daarnaast behandelt hij wekelijks mensen in de polikliniek voor patiënten met diabetes, waarvan ongeveer de helft type 2 heeft. Veel van deze patiënten zijn te zwaar. ‘Diabetes type 2 werd...
Kinderobesitas
Ondanks vele onderzoeken en initiatieven is de zorg voor kinderen met obesitas nog niet goed op orde, stelt Jutka Halberstadt, psycholoog en onderzoeker van overgewicht en obesitas in zowel wetenschap (Vrije Universiteit) als beleid (Partnerschap Overgewicht Nederland, PON). Eén van de beperkingen in de huidige zorg is dat het gaat om tijdelijke hulp: het ontbreekt aan nazorg. ‘Obesitas is niet iets wat je eventjes behandelt. Het is een chronische ziekte, die dus ook op die manier...
Bruin vet verbrandt calorieën bij koude
Te veel eten en te weinig beweging, twee verschijnselen van de westerse maatschappij die overgewicht veroorzaken. Dit overzicht behandelt de rol van thermogenese (warmteproductie) als tegengewicht tegen overgewicht. In onze samenleving komen we steeds minder in contact met kou, waardoor ons lichaam minder calorieën hoeft te verbranden. Bruin vet is een lichaamsweefsel dat cruciaal is in de verbranding van calorieën ten behoeve van warmte. Biedt bruin vet de oplossing waarop we...
Testosteron op?
Testosterondeficiëntie (TDS) is een zwaar onderschat probleem, terwijl het zeer veel aspecten en zelfs de levensverwachting negatief beïnvloedt. TDS wordt vooral in verband gebracht met erectieproblemen, soms wordt ook nog gedacht aan verlies van spiermassa. Minder bekend is dat er een grote correlatie is tussen testosterondeficiëntie en metabool syndroom (MS), met obesitas, verstoorde lipidenprofielen, hart- en vaatziekten, trombose, naast insulineresistentie en diabetes, en...
Opiniestuk Engelbert Valstar
Het tweede kabinet Rutte, aangetreden 6 november 2012, wilde een inkomensafhankelijke zorgpremie met een steil, progressief verloop invoeren. Het ging door tegenstand vanuit met name de eigen VVD-gelederen niet door. Was de invoering ervan wel tot stand gekomen, dan zou de gemiddelde premie, verwacht ik, sterk gestegen zijn. Toen dat kabinetsplan strandde werd het daardoor ontstane gat in de rijksbegroting alsnog gedicht met een gerichte belastingverzwaring met ingang van 2013....
Kaneel voor diabetici
Het lijdt geen twijfel dat in de preventie en aanpak van diabetes type 2 veranderingen in de levensstijl de allerbelangrijkste maatregelen vormen. Een gezonde voedingswijze aannemen, afvallen bij overgewicht en meer bewegen zijn dan ook primordiaal om bloedglucosespiegel en geglycosyleerde hemoglobine beter onder controle of zelfs weer normaal te krijgen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag van een aantal planten supplementaire hulp verwacht worden. We halen de...
ADHD en vetzuren
Kinderen met ADHD hebben vaak een ander vetzuurprofiel in het bloed dan kinderen die geen ADHD hebben. Het kan dan in veel gevallen gaan om tekorten aan essentiële vetzuren, of om een ongunstige verhouding tussen omega-6- en omega-3-vetzuren.
Pro-aging
Het eigenlijke congres werd voorafgegaan door een praktisch seminar Reverse Physical Aging with Hormone & Nutritional Therapies, gegeven door dr. Thierry Hertoghe en collegas.