Editorial
Globesitas

De relatie tussen voeding en genetica wordt al gedurende een
halve eeuw onderzocht. In de jaren vijftig kende men de notie van
'genotrofe ziekten', ziekten die optreden wanneer een
voedingspatroon te weinig voedingsstoffen levert omwille van een
individueel genetisch defect.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!