Opiniestuk Engelbert Valstar
De Medische Heilstaat?
Ombuiging zorgpremie naar belastingheffing
Het tweede kabinet Rutte, aangetreden 6 november 2012, wilde een inkomensafhankelijke zorgpremie met een steil, progressief verloop invoeren. Het ging door tegenstand vanuit met name de eigen VVD-gelederen niet door. Was de invoering ervan wel tot stand gekomen, dan zou de gemiddelde premie, verwacht ik, sterk gestegen zijn. Toen dat kabinetsplan strandde werd het daardoor ontstane gat in de rijksbegroting alsnog gedicht met een gerichte belastingverzwaring met ingang van 2013. Een dergelijke fiscalisering schept echter mist in het overheidsbeleid, want geheimhouding bij de belastingheffing is immers dwingend en door dit alles zijn de beleidsopties in de zorg minder goed zicht- en controleerbaar.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!