Arts, therapeut & apotheker, jaargang 12 (2011), nummer 3

Dossier

ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, is een cognitieve ontwikkelingsstoornis. Eigenlijk maakt ze deel uit van een heel spectrum leer- en gedragsstoornissen, tot en met het autistisch spectrum. Er is niet alleen een grote variatie in symptomen, maar ook een grote overlap (ongeveer 50 %) tussen deze ‘diagnoses’ (zie fig. 1).

Onze samenleving is gemedicaliseerd. Depressie is daar een uitstekend voorbeeld van (Dehue 2008): we voelen ons minder goed, dus grijpen we naar een pilletje. Bij ADHD is dat niet anders, alleen gaat het hier om kinderen. Niet alleen de farma-industrie maar heel de samenleving is hiervoor verantwoordelijk. Een analyse.

ADHD en dyslexie vormen een aantal overlappende symptomen met autisme-spectrum stoornissen. Deze stoornissen komen binnen families geclusterd voor. Wetenschappers veronderstellen dat afwijkingen in het vetzuurmetabolisme een gemeenschappelijke biochemische factor kan zijn.

ADHD is een relatief recent ontstane afkorting voor een groep van aandoeningen die zich kenmerken door hyperactiviteit, verminderd vermogen tot concentratie, onrust, overstimulatie, en soms dyslexie of agressie. Ayurvedisch gezien gaat het hier om een categorie van aandoeningen die in de regel veroorzaakt worden door een overmaat aan vata dosha en een ernstige verstoring ervan. Er zijn ook pitta- en kaphafactoren aan te wijzen bij bepaalde vormen van wat in moderne...

ADHD als een gevolg van voedingsstoftekorten is zeker geen onzinnige gedachte, zoals onderstaande casestudy illustreert.

In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen last van artrose met klachten in de vorm van pijn, stijfheid of functieverlies. Metabole factoren en het immuunsysteem (auto-immuunstoring) zijn verantwoordelijk voor de progressie van schade aan de gewrichten. UCII® is een gepatenteerde type 2-collageen formule die beter tegen artrose werkt dan hoge doseringen glucosamine of chondroïtine.

'The brain is next.' Dit is de noodkreet waarmee professor Crawford, psychiater aan het Imperial College te Londen, de wereldtop bijeenroept, om maatregelen te forceren die menselijke hersenen moeten vrijwaren voor de rampzalige stijging van mentale ziekten. Vorige eeuw wordt vooral gekenmerkt door de ontwikkeling van een wereldwijde epidemie van hart- en vaatziekten en kanker. Als er niet ingegrepen wordt, zal de 21e eeuw het scenario worden van een even grote explosie van...

Het eerste wereldcongres klinische psycho-neuro-immunologie, zowel in Nederland als in Zürich georganiseerd, wil de zich snel ontwikkelende resultaten en inzichten van medische research verspreiden onder dokters en therapeuten, en al wie begaan is met de gezondheid. En dat is dringend nodig, want de algemene gezondheid gaat aan een snel tempo achteruit.

Je bent ziek en je wilt genezen worden. Dat is de vraag waar rond hier alles draait. Meestal geven wij een theoretisch antwoord: de ziekte wordt veroorzaakt door die factoren, en daarom moet je dit of dat middel nemen. Kennis is niet de enige obstakel die we moeten overwinnen. Vele andere obstakels liggen de genezing van een patiënt in de weg.

Volgens de Nederlandse overheid eten we te veel en bewegen we te weinig. Volgens de Amerikaanse overheid eten we te vet. Geen van deze visies hebben er echter toe geleid dat de explosie van overgewicht is afgenomen. Wetenschappers opperen andere mogelijke oorzaken voor de wereldwijde explosie van overgewicht. Zij denken dat onze oergenetische afkomst in 'botsing' is gekomen met onze huidige leefstijl en dat we, op het gebied van overgewicht, veel kunnen leren van nieuwe inzichten uit de...

Hart- en vaatziekten zijn het gevolg van een veelheid aan schadelijke ontwikkelingen, meer dan een cholesterolprobleem en te hoge bloeddruk. Een zorgvuldig samengesteld product is nu beschikbaar die de bloedvaten op verschillende vlakken aanpakt. BeWell Care bevat op elkaar afgestemde bestanddelen die biologisch getransformeerd zijn, waardoor ze extra gemakkelijk door het lichaam 'begrepen' worden.

Deel 1 liet zien hoe zonlicht een essentieel macronutriënt is voor alle leven op aarde. Planten, dieren en mensen nemen ieder op hun eigen wijze de voedende elektromagnetische informatie van het zichtbare lichtspectrum van de zon in zich op. Kunstmatige lichtbronnen – van gloeilamp tot TL-buis, en met name de nu afgedwongen spaarlampen – doen ieder een eigen willekeurige greep uit het zonlichtspectrum en oefenen met hun respectieve tekortkomingen een meer of minder uitgesproken storende...

Dr. JM. Philippart de Foy, Brussel, sprak over aangeboren immuniteit en inflammatie. Hij gaf een zeer overzichtelijke schets van de verdedigingslinies van het lichaam, met de evolutie van acute naar chronische ontsteking, met vaak leaky gut als basis, en de ganse waaier van chronische ontstekingsziekten als gevolg. Hij stelde een gemeenschappelijk plan van aanpak voor op basis van herstel van de darmbarrière- en signalisatiefuncties, met de verschillende nutriënten...