Ayurvedische aanpak van ADHD

ADHD is een relatief recent ontstane afkorting voor een groep van aandoeningen die zich kenmerken door hyperactiviteit, verminderd vermogen tot concentratie, onrust, overstimulatie, en soms dyslexie of agressie. Ayurvedisch gezien gaat het hier om een categorie van aandoeningen die in de regel veroorzaakt worden door een overmaat aan vata dosha en een ernstige verstoring ervan. Er zijn ook pitta- en kaphafactoren aan te wijzen bij bepaalde vormen van wat in moderne terminologie onder ADHD geschaard wordt.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!