12e congres voor Nutri- & Fytotherapie

Dr. JM. Philippart de Foy, Brussel, sprak over aangeboren immuniteit en inflammatie. Hij gaf een zeer overzichtelijke schets van de verdedigingslinies van het lichaam, met de evolutie van acute naar chronische ontsteking, met vaak leaky gut als basis, en de ganse waaier van chronische ontstekingsziekten als gevolg. Hij stelde een gemeenschappelijk plan van aanpak voor op basis van herstel van de darmbarrière- en signalisatiefuncties, met de verschillende nutriënten die hierbij kunnen helpen en hun werkingsmechanismen. Hij benadrukte dat alle niveaus verzorgd moeten worden, vooraleer te denken aan allopatische middelen en eindigde met een klinisch voorbeeld (psoriasis).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!