ATABC2015 | "Stress, van emoties en gedachten tot hypothalamus en bijnieren"

Abstract

Stress maakt deel uit van de natuurlijke reactie van ons lichaam om te kunnen overleven. Een adequate reactie op stimuli uit de omgeving, onder andere in de vorm van optredende stress, maakt dat we op het juiste moment kunnen vechten of vluchten. Overmatige en langdurige stress, zoals in onze maatschappij veel voorkomt, is om te kunnen overleven niet functioneel en kan chronische ziekten veroorzaken. Belangrijke factoren die een rol spelen bij het veroorzaken van overmatige en langdurige stress zijn gedachten en gevoelens. Deze gedachten en gevoelens worden opgewekt en ongunstig beïnvloed door onverwerkte emoties, gebrek aan basisbehoeften en orgaanstoringen. Stress zit niet alleen tussen de oren, onze organen hebben namelijk receptoren die op emotionele stimuli reageren. Met andere woorden hoe gezonder ons fysieke gestel is en hoe minder onverwerkte emoties wij hebben, des te beter zijn we bestand tegen de stimuli uit ons dagelijks leven en des te minder snel zal er sprake zijn van een overmatige of chronische stressreactie. Goed in je vel zitten betekent weinig stress.

Bovenstaande houdt in dat zolang wij onverwerkte emoties en orgaanstoringen hebben wij stressgevoeliger zijn dan wanneer wij in balans en gezond zijn. Bij het ontstaan en het in stand houden van chronische ziekten speelt chronische stress vaak een grote rol. De nadelige gevolgen van bijvoorbeeld een hoog cortisol gehalte zijn onder andere een vermindering van geheugen en concentratie, verzwakking van het immuunsysteem, een negatieve invloed op de stemming en de slaap, en chronische vermoeidheid. Stuk voor stuk symptomen die ook voorkomen bij chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en burn-out.

De hypothalamus is onderdeel van twee verschillende systemen: De hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HHB-as/ HPA-as) en de sympatische bijniermerg-as (sympathetic  adrenal medullary-as/SAM-as). Deze systemen produceren stresshormonen: glucocorticoïden (cortisol) door het bijnierschors (HPA-as) en catecholaminen (adrenaline en noradrenaline) door het bijniermerg (SAM-as). Als de amygdala een bedreiging of stress signaleren zet deze de stressrespons (vecht-vlucht reactie) via de hypothalamus in werking. De hypothalamus is als het ware het commandocentrum die aan het lichaam de opdracht geeft wat er moet gebeuren.

De LHPA-as. De belangrijkste neuro-endocriene respons op stressvolle omstandigheden is de activatie van de LHPA-as. De nucleus paraventricularis (PVN) verhoogt de uitscheiding van de hormonen corticotropin releasing hormone (CRH) en arginine vasopresine (AVP) in de hypofysaire portale circulatie, waardoor uitscheiding van het hypofysair hormoon adrenocorticotroop hormoon (ACTH) wordt gestimuleerd. Vervolgens zet ACTH de bijnierschors aan tot uitscheiding van het glucocorticoïd cortisol. Cortisol verhoogt de glucose concentratie in het bloed door stimulatie van de gluconeogenese en het onderdrukt de immuunrespons. Kenmerkend voor de stressrespons is de beperkte duur. Na het verdwijnen van stress nemen de cortisolspiegels weer normale waarden aan. Om deze homeostase te handhaven, inhibeert cortisol via negatieve feedback de productie van CRH en ACTH. Van belang hierbij is dat cortisol aangrijpt op twee typen receptoren: de mineralo-corticoïdreceptoren (MC type 1) en de glucocorticoïdreceptoren (GC, type 2), beide onder meer gelokaliseerd in de hippocampus. Deze receptoren zorgen ervoor dat de synthese en de uitscheiding van CRH en AVP in de hypothalamus geremd worden (negatieve feedback).

Verwerkte emoties, gezonde orgaanfuncties en een goede functie van de nucleï in de hypothalamus zijn essentieel voor het beheersen van stress.

Over de spreker

Eric van Schijndel, geboren 7 Juni 1960 te Rotterdam

Fysiotherapeut en acupuncturist

Eric van Schijndel (fysiotherapeut en acupuncturist) heeft ruim 32 jaar ervaring in holistische geneeskunde, geeft wereldwijd opleidingen, werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek, heeft het IDT® (Integrale Diagnose en Therapie) systeem uitgevonden (wordt momenteel in 25 landen gebruikt in diverse meetsystemen) . Daarnaast heeft hij de NAEG (Nederlandse Academie voor Energetische geneeswijzen) opgericht, in 12 landen opleidingen gegeven en bijgedragen aan het ontwikkelen van natuurlijke middelen.

Qualifications

 • Gymnasium-β mei 1979, Den Haag
 • Fysiotherapie juli 1983, Haagse Academie voor Fysiotherapie, Den Haag
 • Orthopedische Geneeskunde juni 1987, NAOG , Rotterdam en Delft.
 • Homeopathie juni 1989, Sorag Academie, België
 • Acupuncturist, Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting juli 1992, Eindhoven
 • Ecole supérieure d’acupuncture maart 1996, NAAS, Eindhoven
 • Electro-Acupunctuur, Yin Ming Academie juni 1994
 • Diploma International Society of Acupuncture september 1994, Paris
 • Mind and Body Coaching september 2001, Roy Martina Academy, Nederland
 • Orthomoleculaire Geneeskunde juli 2009, Nederland

Professional Medical Activities & Achievements

 • Praktijk voor fysiotherapie en acupunctuur van 1983 - 1997 in Den Haag
 • Praktijk, Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen in Den Haag 1997 - heden
 • Gastdocent in seminars and trainingen in diverse landen, zoals in Thailand, Canada, Zuid-Afrika, Singapore, Zwitserland, Duitsland, Spanje, België en Nederland
 • Hoofddocent en oprichter van de Nederlandse Academie voor Energetische Geneeswijzen en the International Academy for Energetic Medicine van 2002 - heden
 • Gastdocent aan de Academie/Universiteit van Landau (Leadership and Preventive Medicine) in Duitsland vanaf 2003 tot 2007
 • Ontwikkelaar van orthomoleculaire specialiteiten en resonantiehomeopathie middelen.
 • Medewerker bij wetenschappelijk onderzoek (vanaf 2004) aan de Portland State University, Oregon
 • Schrijver van een groot aantal artikelen in diverse landen
 • Ontwikkelaar van de IDT® module Integrale Diagnose en Therapie in 2003

Eric van Schijndel geeft vanaf 2002 tot heden vrijwel wekelijks lezingen, trainingen en opleidingen over Energetische Geneeskunde, Acupunctuur, Orthomoleculaire geneeskunde en Complementaire Alternatieve Geneeskunde.