De weg naar plantaardige antibiotica

Antimicrobiële middelen - kortweg antibiotica - worden nog maar voor een dikke 60 jaar ten volle benut, hoewel Alexander Fleming penicilline al in 1928 ontdekte en een aantal antibiotica al eerder gecommercialiseerd waren. Antibiotica werden terecht wondermiddelen genoemd: ze redden mensen van levensbedreigende infecties die voorheen het leven van talloze mensen kostten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!