De weg naar plantaardige antibiotica

Antimicrobiële middelen - kortweg antibiotica - worden nog
maar voor een dikke 60 jaar ten volle benut, hoewel Alexander
Fleming penicilline al in 1928 ontdekte en een aantal antibiotica
al eerder gecommercialiseerd waren. Antibiotica werden terecht
wondermiddelen genoemd: ze redden mensen van levensbedreigende
infecties die voorheen het leven van talloze mensen kostten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!