Arts, therapeut & apotheker, jaargang 16 (2015), nummer 6

Antibiotica uit de tuin

Meer dan Russische penicilline

Dossier

Vele etherische oliën (EO) hebben een sterke
breedspectrum-activiteit tegen bacteriën, vaak ook tegen
gramnegatieve en antibioticumresistente stammen. Ze hebben
blijkbaar meer activiteit op biofilms dan antibiotica. Bovendien
zijn ze daarnaast meestal ook effectief tegen virussen,
schimmels, parasieten en protozoa, een spectrum dat slecht
beheerst wordt door antibiotica en andere farmaca.

Bacteriën kunnen zich soms organiseren in structuren die
aan een meercellige organismen doen denken: biofilms. Deze worden
meestal gevormd aan oppervlakken, zoals tandplaques en
implantaten. Biofilms maken bacteriën nog weerspanniger voor
behandeling met antibiotica. Laboratoriumonderzoek bewijst dat
natuurlijke stoffen bacteriën in biofilms vatbaarder maken voor
(antibioticum)behandeling.

Antimicrobiële middelen - kortweg antibiotica - worden nog
maar voor een dikke 60 jaar ten volle benut, hoewel Alexander
Fleming penicilline al in 1928 ontdekte en een aantal antibiotica
al eerder gecommercialiseerd waren. Antibiotica werden terecht
wondermiddelen genoemd: ze redden mensen van levensbedreigende
infecties die voorheen het leven van talloze mensen kostten.

Dat er in de maag bacteriën kunnen leven, is een relatief
recente ontdekking. Pas in de jaren tachtig hebben wetenschappers
Helicobacter pylori (hierna: helicobacter) uit de maag
kunnen isoleren (Marshall 1984). Tegelijk konden die
wetenschappers helicobacter aanduiden als oorzaak van maagzweren,
maagirritaties en zelfs maagkanker. Een belangrijke ontdekking,
want maagzweren konden vanaf dan succesvol behandeld worden met
...

Urineweginfecties komen vaak voor, vooral bij vrouwen.
Huisartsen zien jaarlijks per 1000 patiënten circa zeventig
vrouwen en tien mannen met een blaasontsteking.1
Vijftig procent van alle vrouwen en twaalf procent van alle
mannen heeft wel eens een urineweginfectie en de kans op
recidivering is aanzienlijk. Verschillende natuurlijke middelen
kunnen worden ingezet voor de preventie en (aanvullende)
behandeling van met name...

De moestuin is terug. Door Maarten ’t Hart, een
marketingactie van een groot winkelbedrijf, maar bijvoorbeeld ook
door een domme uitspraak van Jette Klijnsma, staatssecretaris van
Sociale Zaken die tegen mensen met lagere inkomens zei: “Vul je
pensioen maar aan met een moestuin.” Het toeval wil dat ons gezin
sinds ongeveer twee jaar ook een moestuin heeft. De ervaring die
ik door mijn tuindersroots (wijlen mijn vader was tuinder) heb,
...

Co-enzym Q10 (coQ10) leek in de behandeling van de ziekte
van Parkinson aanvankelijk veelbelovend. Totdat in 2014 de
resultaten van een grootschalige studie verschenen: no
evidence of benefit
. Toch is de rol van coQ10 nog niet
uitgeteld, nu er resultaten van een nieuwe studie verschenen
zijn.

‘Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig,
behalve voor mensen die tot een specifieke groep behoren waarvoor
een suppletieadvies geldt’, aldus de Gezondheidsraad in de
Richtlijnen goede voeding 2015 die recent verschenen. Wat
vinden verschillende deskundigen van dit advies?

Vitamine K

Medicijnen die veel worden voorgeschreven bij patiënten met
cardiovasculaire aandoeningen of met een hoog risico daar op,
kunnen een negatief effect hebben op de werking van vitamine K,
terwijl vitamine K belangrijk is voor de cardiovasculaire
gezondheid.

In deel 1 van dit artikel (AT&A nummer 3) werd ingegaan
op een mogelijke negatieve invloed van statines op de vitamine
K-status. In dit deel wordt ingegaan op middelen tegen...