Ernstige belangenverstrengelingen bij auteurs van vooraanstaand medisch handboek

In tegenstelling met auteurs van wetenschappelijke papers worden auteurs van medische handboeken nooit gevraagd om financiële banden met de industrie te vermelden. Duizenden artsen in opleiding die deze handboeken raadplegen, lopen dus het risico informatie te krijgen die erg vertekend is. In hoeverre de informatie uit handboeken daadwerkelijk vertekend is, moet nog blijken. Auteurs van een invloedrijk handboek over interne geneeskunde hebben het wel heel bont gemaakt, zo achterhaalde Brian Piper van de Geisinger Commonwealth School of Medicine, Scranton.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!