Vereniging Ars en Voeding
"Voeding: hoe regulier wil je het hebben?”

Begin deze maand werd de Vereniging Arts en Voeding
opgericht, waarvoor zich inmiddels ruim 200 artsen hebben
aangemeld. Tamara de Weijer is initiatiefnemer en voorzitter,
huisarts en promovenda. Volgens haar is de tijd rijp om de kennis
over voeding en effecten op ziekte en gezondheid terug te brengen
in de spreekkamer én collegezaal.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!