Over gewicht en de genen

De afgelopen decennia is het percentage mensen met overgewicht gestaag gegroeid. Tot niet zo lang geleden was het de algemene wijsheid dat elk pondje door het mondje ging. Daar is met het stijgen van de kennis meer nuance in gekomen. Het wordt steeds meer geaccepteerd dat het ontstaan van overgewicht complexer is dan gedacht. Het blijkt een samenspel van genetische, metabole, inflammatoire en omgevingsfactoren te zijn die per individu anders kunnen uitpakken.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!