Van epigenetische programmering tot polyfenomologische herprogrammering, van conceptie tot volwassenheid en ouderdom
Hoe ziekten ontstaan en kunnen voorkomen worden

Epigenetica is een relatief jonge wetenschap: pas recent is men zich bewust geworden van het feit dat genen nauwelijks veranderen, de mutatiesnelheid is in de loop van de evolutie immers verschrikkelijk traag. Het is de expressie van de genen, het al of niet ‘aanzetten’
of ‘afzetten’ ervan, die onze fysiologie en pathologie bepalen.

De reden (en de oplossing) voor ziekten ligt in het antropologisch verleden: zo’n 95 % van de ziekten zouden vroeg in het leven bepaald worden, heel vroeg, vaak zelfs voor de geboorte. En dan dringt zich natuurlijk de vraag op: kunnen we nog iets doen aan epigenetisch geprogrammeerde risico’s? Leef- en eetstijl zijn cruciale factoren om deze te voorkomen. Maar er zijn nog mogelijkheden: polyfenomologische therapie kan soms later in het leven dingen herstellen die vroeger/vroeg in het leven verkeerd gingen.

Polyfenomologie is de preventie-behandeling van de toekomst, maar is thans nog nauwelijks bekend.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!