Fytotherapie bij psychische problematiek

De psychische gezondheid van Nederlanders staat momenteel ernstig onder druk. Stress, angstige en neerslachtige gevoelens komen in toenemende mate voor. Fytotherapeutica kunnen ondersteuning bieden bij milde psychische klachten en (soms) als adjuvans worden ingezet naast reguliere therapie. In dit artikel zal niet alleen worden ingegaan op het kruidengebruik waarvoor klinische onderbouwing beschikbaar is, maar wordt tevens een uiteenzetting gegeven van ontwikkelingen in het veld.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!