Verborgen suppletie in de reguliere geneeskunde

Het verwijt dat in de aanpak van COVID-19 leefstijl- en suppletiemaatregelen ontbreken, kan de indruk wekken dat de reguliere geneeskunde daar überhaupt niets mee doet. Dat is niet zo. Menige richtlijn voor huisartsen en specialisten informeert en adviseert hen daarover, hoewel het sterk verschilt per ziekte. Daarmee wordt het voedingshiaat in de artsenopleiding deels gecorrigeerd en is er meer kans dat adviezen in de behandeling worden geïntegreerd. Het onderdeel suppletie krijgt daarbij meer aandacht dan vaak gedacht wordt.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!