Tekort aan vitamine B12?
De missing link in functionele vitamine B12-tekorten

Binnen de reguliere en orthomoleculaire geneeskunde is een vitamine B12-deficiëntie een bekend begrip. In Nederland heeft volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 5-10% een deficiëntie.1 In de klassieke betekenis van een vitaminedeficiëntie is er een duidelijke en causale relatie tussen een gebrek aan de lichaamsstatus van een vitamine en de aanwezigheid van symptomen en biochemische en fysiologische afwijkingen; en het verdwijnen van deze bij het corrigeren van het tekort. Bij vitamine B12 is die relatie zeer beperkt aanwezig en zijn er veelvuldige uitingen van symptomen die mede gerelateerd kunnen zijn aan een vitamine B12-tekort, terwijl daar vanuit laboratoriumonderzoek of voedingsstatus geen aanleiding toe is.2

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!