Prenatale suppletie met omega 3-vetzuren en hersengroei

Een lage omega-3-vetzuurstatus bij zwangere vrouwen kan gezondheidsrisico’s geven voor moeder en kind. Daarbij is met name DHA belangrijk voor de hersengroei en -functie. Voor het eerst laten MRI-scans van pasgeborenen een grotere hersenomvang zien bij baby’s wiens moeders tijdens de zwangerschap gesuppleerd werden met DHA en andere langeketenvetzuren. Opmerkelijk hierbij was dat de hersengroei bij jongetjes gevoeliger bleek te zijn voor de vetzuurstatus tijdens de zwangerschap dan bij meisjes. Een interessante studie-uitkomst, tegen de achtergrond van het feit dat autisme en ADHD veel vaker bij jongens voorkomt dan bij meisjes.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!