Water en calorieën
Calorie

Het thema van dit nummer van Voedingsgeneeskunde is water. Deze column gaat over calorieën. Past een uiteenzetting over calorieën dan wel in dit themanummer? Ja, want een calorie is gedefinieerd als de hoeveelheid energie die nodig is om 1 gram water 1 graad te verhitten (voor de preciezen: van 14,5 naar 15,5 °C). Eén gram water één graad opwarmen klinkt als niet heel veel energie. Om die reden wordt in de voeding vaak de eenheid kilocalorie gebruikt, duizend keer zoveel dus. Ongelukkigerwijs worden calorie en kilocalorie nog wel eens door elkaar gebruikt. Vreemd eigenlijk: een flatscreen TV die voor 1 euro te koop staat of een rolletje drop voor 1000 euro vallen meteen op. Maar is een Marsreep nou 267 calorieën of 267 kilocalorieën? (het laatste natuurlijk!)

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!