Koper van alle kanten belicht

Waarom kan bij een te lage koperstatus het koperniveau in het serum toch nog normaal zijn? De oplossing voor deze paradox ligt in de relatie tussen koper en zink, en de manier waarop koper in het bloed behandeld wordt. Weinig enzymen hebben koper nodig, maar die enzymen vervullen belangrijke functies. De koperbehoefte is nog voorwerp van discussie.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!