Vitamine D en darmkanker
Vitamine D en (colon)kanker

Ecologische en andere observationele studies laten zien dat zowel de blootstelling aan uvB als de vitamine D-status invers gerelateerd is aan het voorkomen van zo’n 15 - 20 types kanker. Het meest bekend is de van de zuid naar noord toenemende incidentie van colon- en borstkanker in de VS.1-3 Het vitamine D-hormoon 1,25-dihydroxyvitamine D [1,25(OH)2D] en analoga hiervan remmen de nieuwvorming van tumoren in de darmen van proefdieren.4 Dierstudies hebben eveneens laten zien dat vitamine D-suppletie en de chronische behandeling met vitamine D-receptoragonisten de ontwikkeling remmen van tumoren van de huid, colon, prostaat en de borstklier.5 De bewijzen voor een preventieve rol in mensen zijn echter nog zwak. Observationele studies laten een tamelijk consistente rol zien van vitamine D in zowel de preventie als de overleving van diverse soorten kanker. De huidige drie gerandomiseerde interventiestudies (RCTs) die niet primair gericht waren op kanker als eindpunt zijn echter negatief.4,6 Dat geldt ook voor een recente RCT die kanker als primair eindpunt onderzocht.7

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!