Voedingsrichtlijnen in de chronischeziekenzorg
“De tijd is rijp voor een nieuwe stroming”
Interview prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Farmacologie

Er is de stichting Voeding Leeft, met programma’s als ‘Keer diabetes om’ en daarnaast is er de snelgroeiende Vereniging Arts en Voeding. Er is een niet te negeren beweging op gang gekomen in de gezondheidszorg, zo constateerde eind vorig jaar ook het ministerie van VWS. Reden om ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert, de opdracht te geven om onderzoek te doen. Zodat ook de minister hierover een standpunt kan innemen. Dat resulteerde binnen vier maanden in de Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!