Cranberry’s - Nieuwe inzichten in de complexe werking

Voortdurend worden er nieuwe studies gedaan naar de effectiviteit van cranberry’s ter preventie van urineweginfecties (blaasontstekingen). Deze moeten meer inzicht geven in wat een optimale dosis is en welk type preparaat het meest efficiënt is. Hierbij ligt de focus tot nu toe vooral op het gehalte van proanthocyanidinen die specifiek voorkomen in cranberry’s (type A PAC’s). Inmiddels is echter gebleken dat de werkzaamheid van cranberry’s niet alleen bepaald wordt door deze proanthocyanidinen. Van een aantal cranberryproducten met een relatief laag gehalte aan PAC’s is aangetoond dat ze zeker niet minder werkzaam zijn dan producten met een hoog gehalte.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!