Niacine tegen schizofrenie

De historie rond niacine bij schizofrenie is een bijzonder
interessant geval van nutripsychiatrie. Het pionierswerk dat
Abram Hoffer (1917 - 2009) en Humphry F. Osmond (1917 -
2004) in de jaren ‘50 hebben verricht, leek aanvankelijk erg
waardevol. Als een van de eerste onderzoekers zochten ze naar een
biochemische verklaring voor een psychische aandoening. In die
tijd was psychoanalyse al wat de klok sloeg.1

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!