Auto-immuniteit

Immuniteit op het juiste spoor.

Voor een heldere kijk op de auto-immuniteit moeten we het immuunsysteem van hetlichaam goed begrijpen. Het is een complex systeem waarin veel cellen betrokken zijn die in concerto bepalen of een immuunreactie al dan niet moet doorgaan. Stress en hormonen zijn betrokken spelers. Een auto-immuunreactie is niets anders dan een immuunreactie tegen lichaamseigen weefsel. Een goed begrip van dit systeem leert ons dat auto-immuunziekte niet onomkeerbaar hoeft te zijn.