Kruiden en bessen
De vanzelfsprekende samenwerking van regulier en complementair
In Nederland is de kloof tussen reguliere en complementaire geneeskunde nog steeds groot. De laatste jaren wordt het onderscheid tussen regulier en complementair nog eens versterkt door de beperkende maatregelen die zorgverzekeraars en de overheid aan het complementaire veld opleggen. Vele duizenden Nederlanders weten allang hun weg te vinden in het brede aanbod van reguliere en complementaire geneeskunde. Zij kiezen soms voor het een en dan weer voor het ander, al naar gelang hun behoefte en klachten. Ondertussen stelt de overheid zich nog steeds conservatief en zelfs meer en meer afwijzend op. Haalt de dagelijkse praktijk de houding van de overheid in? En hoe kunnen we de boodschap, namelijk ‘waar is de patiënt het meest bij gebaat’, overbrengen?

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!