Arts, therapeut & apotheker, jaargang 13 (2012), nummer 6

Tinnitus

Stilte aan het einde van de tunnel

Dossier

Oorsuizen
Tinnitus, oorsuizen, is een hoogst vervelende klacht waarvoor geen succesvolle behandeling bestaat. Een algemeen aanvaard protocol is er evenmin, mede omdat er veel invalshoeken bestaan. Onlangs haalde een Nederlandse publicatie het toonaangevende tijdschrift The Lancet met onderzoek dat het nut van cognitieve gedragstherapie aantoonde. Niet dat hun behandeling vernieuwend was, wel de verfijnde onderzoeksmethode die de Nederlandse onderzoekers toepasten.

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), ook wel myalgische encefalomyelitis (ME) genoemd, is een complexe en relatief zeldzame aandoening. De minimale schattingen omtrent het aantal patiënten met dit ziektebeeld variëren in Nederland van 1 op 100 tot 1 op 1000 (Bazelmans et al. 1997). Het werkelijke cijfer is waarschijnlijk hoger vanwege onderschatting of verkeerde diagnosestelling. Vrouwen in de leeftijd tussen 20 - 50 jaar zouden het meest getroffen worden, met name de vrouwen  uit de...

Kankerpatiënte
Oncologen moeten omgaan met patiënten die plots onder een enorme psychologische druk komen staan. Ze hebben daar maar weinig oog voor, in de eerste plaats omdat ze enkel opgeleid zijn voor de bestrijding van de tumor. Het Simontonprogramma leert CAM-therapeuten om kankerpatiënten te begeleiden en om hen meer hoopt te geven.
Soja
Regelmatige consumptie van soja heeft zowel voor vrouwen als voor mannen een gunstig effect op de gezondheid laten zien. Vele studies wijzen op een preventieve invloed op de ontwikkeling van borstkanker bij vrouwen.1 Bij mannen is een preventieve werking aangetoond voor prostaatkanker.2 De effecten van soja op deze vormen van kanker gelden met name voor Aziatische personen en worden in verband gebracht met soja-isoflavonen en in mindere mate met soja-...
Elektroacupunctuur
Frank Landsman heeft een praktijk als electro-acupuncturist in Grootebroek, Amsterdam en Wijk bij Duurstede. In zijn praktijkruimte staan een behandelstoel, een verrijdbare kast met allemaal draadjes en elektrodes, en glazen potjes met vloeistoffen, dit alles onder het toeziend oog van Indiaanse opperhoofden wiens portret en wijze boodschap aan de muur hangt. Ook Landsman heeft een boodschap, en voor dit interview heeft hij alle evidence uit de kast gehaald: een grote stapel...
Natuurlijke polypill
Jan Blaauw geraakte in 1983 geïnteresseerd in de orthomoleculaire geneeskunde. In die dagen bestond er nog geen orthomoleculaire opleiding, dus volgde hij het gebeuren door tijdschriften te lezen en congressen te volgen. Ondertussen volgde hij opleidingen voor wetenschappelijk sportbegeleider en natuurgeneeskundig therapeut. In 1991 volgde hij de orthomoleculaire opleiding van de SOE, en later nog andere opleidingen over energetische geneeswijzen. Tussen 1994 en 2005 begon Jan...

Het Nederlands Nutraceutisch Genootschap had eerder al twee symposia georganiseerd onder de titel NNG symposium, maar maakte dit jaar een lichte koerswijziging door de naam te veranderen naar Landelijk Voedingsgeneeskundig Congres, waardoor de nadruk meer komt te liggen op voedingsgeneeskunde (en minder op de term nutraceutical).

Een greep uit de twaalf lezingen die toen gegeven werden.

Co-enzym Q1O-kristal
Twee jaar na het congres in Brussel waren alle grote namen uit de co-enzym Q10-research weer verenigd, maar deze keer waren ook vele onderzoekers uit andere onderzoeksgebieden vertegenwoordigd, wat de kruisbestuiving zeker ten goede kwam.
Hormese en verdunningen
Een reeks lezingen op het European congress for integrative medicine behandelde het concept van hormese (hormesis). Hormese is bijna een biologische wetmatigheid, waarmee de gezondheidswetenschappen nog weinig rekening gehouden hebben. Het doet soms denken aan een homeopathisch grondbeginsel. Enkele sprekers gingen dan ook dieper in op het gebruik van sterke verdunningen.
Homeopathie

Het overgrote deel van de wereldbevolking heeft geen toegang tot (dure) moderne kankertherapieën, en voor oudere mensen zijn moderne kankerbehandelingen te belastend. Voor veel mensen vormen alternatieve kankertherapieën dus hun laatste hoop. Erg populair in India is de homeopathische psorinumtherapie. Psorinum-6x is een preparaat verkregen uit de blaasjes van schurftinfecties met potentie 6x (1:1.000.000).

Metformine is de 'eerstelijnmedicatie' bij diabetes type 2: het verhindert de opname van glucose in de darmen en het verlaagt de aanmaak van glucose in de lever.

Een 56-jarige man werd in het universitaire ziekenhuis van Graz opgenomen met een verminderd bewustzijn. De familieleden vertelden dat hij de laatste tijd verzwakt en vermagerd was, en dat hij regelmatig alcohol consumeerde.