Oorsuizen
Natuurlijke behandelingsopties voor tinnitus
Als oorsuizen te veel wordt
Tinnitus, oorsuizen, is een hoogst vervelende klacht waarvoor geen succesvolle behandeling bestaat. Een algemeen aanvaard protocol is er evenmin, mede omdat er veel invalshoeken bestaan. Onlangs haalde een Nederlandse publicatie het toonaangevende tijdschrift The Lancet met onderzoek dat het nut van cognitieve gedragstherapie aantoonde. Niet dat hun behandeling vernieuwend was, wel de verfijnde onderzoeksmethode die de Nederlandse onderzoekers toepasten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!