Arts, therapeut & apotheker, jaargang 12 (2011), nummer 6

Dossier

Spinazie, bron van ijzer

Gedurende de jaren van groei, ontwikkeling en reproductie is voldoende ijzerinname essentieel. Na die tijd is een teveel aan ijzer niet goed. Vooral omdat ijzer een boosaardige kant heeft als generator van schadelijke radicalen, die bijdragen aan ziekten en verouderingsprocessen.

Ouder worden

Welke mechanismen liggen ten grondslag van lichamelijke veroudering? Wanneer spreken we van normale (fysiologische, primaire, intrinsieke) veroudering en wanneer van vroegtijdige (pathologische, secundaire, extrinsieke) veroudering? Enkele verouderingstheorieën, die elkaar kunnen overlappen en elkaar zeker niet uitsluiten.

De jacht op de ‘bron van de eeuwige jeugd’ is eeuwenoud, een queeste even hevig nagestreefd als de heilige graal. De moderne versie is ‘anti-aging’, het modewoord van deze tijd. Want minder zorgen voor de dagelijkse overleving én meer vrije tijd, laten ruimte voor nastreven van overleven op lange termijn ... De moderne mens wil zowel oud worden als jong blijven. Cosmetische chirurgie is in, maar een gezonde eet- en leefstijl zijn een betere en meer solide basis. Gezondheid is belangrijker...

Calorierestrictie staat al lange tijd bekend als een van de beste 'levensduurrekkers' bij verschillende diersoorten. Ook bij mensen zijn er aanwijzingen op een gunstig effect. Al is het net iets te vroeg om calorierestrictie-aanbevelingen te doen.

De achteruitgang van het geheugen is een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Bij het vorderen van de leeftijd treden er in hersencellen (neuronen) verschillende structurele en functionele veranderingen op. Beschadigingen aan celmembranen en veranderingen in de samenstelling van membraanfosfolipiden hebben belangrijke gevolgen voor het functioneren van neuronen. De neurochemische veranderingen die ermee samenhangen hebben een negatieve invloed op het geheugen en andere cognitieve...

Rood vlees

L-carnitine is een stof die het lichaam met behulp van vitamine C uit de aminozuren lysine en methionine kan synthetiseren. L-carnitine transporteert de langere vetzuren het mitochondrion in, waar deze vetzuren bij oxidatie energie leveren.1 Hoewel het lichaam L-carnitine kan maken, kan er toch een tekort van optreden, vooral bij vegetariers.2 Vlees is namelijk een goede bron, ook al is rood vlees onder een aantal condities minder dan wel niet aanbevelenswaardig....

Voor de tweede maal organiseerde het Nederlands nutraceutisch genootschap (NNG) een symposium dat de rol van voeding in de geneeskundige praktijk kritisch evalueert. Een kenmerk van dit symposium is dat supplementen hier ernstig genomen worden, en niet a priori afgedaan worden als 'wetenschappelijke nonsense'. De toon blijft evenwel voorzichtig.

In een 12 maanden durende exploratieve multicenterstudie werd het effect onderzocht van bioresonantietherapie (BT) op de kwaliteit van leven van patiënten. De gemiddelde kwaliteit van leven van de met BT behandelde proefpersonen steeg in de loop van de 12 maanden met gemiddeld 20 %. De kwaliteit van leven steeg significant onder meer bij proefpersonen met chronische vermoeidheid, allergische aandoeningen, maag- en darmziekten, huidziekten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. In...