Foliumzuur herbekeken
De 'herstelkit' van het leven

Foliumzuur is vooral bekend omwille van de relatie tussen deficiëntie en een verhoogd risico op neuraalbuis- en andere geboortedefecten. Een probleem dat ondanks decennialange sensibiliserings- en fortificatieprogramma's en suppletie nog lang de wereld niet uit is. En dat heel wat verder reikt dan spina bifida ...
Periconceptuele en prenatale voeding/folaatstatus beïnvloedt de methyleringspatronen en via deze epigenetische modulatie kan prenatale malnutritie een voor- of nadelig metabool fenotype induceren voor de rest van het leven.
Foliumzuursuppletie blijft ook postnataal belangrijk voor het kind, maar ook later, doorheen het hele leven. Er is de relatie met genstabiliteit en kanker, hart- en vaatziekten, leeftijdsgerelateerde fysische, psychische en cognitieve deficits.

Eigenlijk is er zoveel te zeggen over foliumzuur dat het bijna onbegonnen werk is om het in een artikel te gieten. Daarom vooral nadruk op wat nieuw en minder algemeen bekend is.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!