Hormese
Een korte introductie

Hormese verwijst naar het gunstige effect van een prikkel (stressor) die in een hogere intensiteit schadelijk is (zie figuur 1), kort door de bocht getypeerd als ‘that which does not kill us makes us stronger’.1,2 Door hormese is preconditionering mogelijk: eerdere blootstelling aan een lage dosis van een toxine of stressor verhoogt de weerstand tegen een hogere, veelal schadelijke of zelfs lethale dosis van dezelfde stressor.2,10 De term hormese is oorspronkelijk afkomstig uit de toxicologie als aanduiding voor de bifasische dosis-respons op een behandeling (chemisch, thermisch, radiologisch), waarbij in een lage (niet-toxische) dosis sprake is van een gunstig of stimulerend effect en in een hoge (toxische) dosis van een remmend of toxisch effect.1,3,4
Toxicologen hebben vastgesteld dat toxines vaker een hormetische dosis-respons effect hebben dan een lineaire dosis-respons effect (waarbij het gunstige effect afwezig is).

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!