Hoofdzaken betreffende interacties van cisplatin met complementaire middelen

Dit is een verhandeling betreffende gerandomiseerde studies
aangaande cisplatin en complementaire middelen; aan het eind van
dit verhaal zal ik ook nog enkele slechts modelmatig gevonden
zaken noemen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!