Fasciatherapie
De wondere wereld van de fascia

Dit fascinerende congres, met ruim 400 deelnemers uit 16 verschillende landen, van Brazilië tot Rusland, werd geopend door Paul Sercu (B), hoofd van het European college of fasciatherapy. Hij schetste kort de geschiedenis van fasciatherapie en de enorme vlucht aan zeer diverse recente wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten, waarvan de meeste actoren op dit congres konden verzameld worden. Hij wees op de wonderlijke en mysterieuze wereld van de fascia: tot voor kort beschouwd als inert bindweefsel dat spieren, bloedvaten en zenuwen omhult, maar eigenlijk ons grootste en meest miskende orgaan, enorm complex, overal aanwezig, steeds in beweging. Hij uit de hoop dat het samenbrengen van al deze wetenschappers, die elk op hun terrein fascinerende ontdekkingen doen, zal zorgen voor een wederzijdse bevruchting en samenwerking in de wetenschap van de fascia.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!