NADH bij autismespectrumstoornissen
Verbetering van metabole processen

Kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS) hebben in de regel een complex aan afwijkende stofwisselingsprocessen die individueel variëren in ernst. De relatie tussen (aangeboren) metabole stoornissen enerzijds en ontwikkelings- en gedragsstoornissen anderzijds krijgt steeds meer wetenschappelijke aandacht. Behandeling van deze metabole verstoringen door middel van gerichte voedingssuppletie kan een belangrijke ondersteuning bieden bij de behandeling van symptomen van ASS en ter preventie van nieuwe aandoeningen die veel voorkomen bij ASS. Suppletie met de actieve vorm van vitamine B3 (NADH) is een van de opties om de metabole toestand bij autisme/ASS te verbeteren.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!