Zure kersen verlagen urinezuurniveau

Een glas zurekersensap per dag kan het urinezuurniveau met een vijfde verlagen. Dat is de conclusie van twee onderzoekers die een gecontroleerde studie uitvoerden bij 26 deelnemers met overgewicht. Bijna de helft van de deelnemers had een ongezond hoge urinezuurwaarde, zonder dat ze symptomen hadden. Zurekersensap verlaagde ook hsCRP en monocyt-chemoattractantproteïne-1, twee ontstekingsmarkers.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!