Verteerde tarwe gluten induceren leptineresistentie

Een recente studie toonde aan dat digested wheat gluten (verteerde tarwegluten of metabolieten) de binding van leptine op zijn receptor verhindert, dit aan fysiologisch relevante concentraties. Het gevolg hiervan is dat leptine de hersenen niet meer kan informeren over de beschikbare vetreserves, wat via leptineresistentie aan de basis zou kunnen liggen van obesitas en geassocieerde ziekten zoals dyslipidemie, hart- en vaatziekten, diabetes enzovoort.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!