Salie verlaagt cholesterol bij diabetici die al statines nemen

Salie-extract kan de suikerspiegel en cholesterolwaarden verder verlagen bij hypercholesterolemische diabetespatiënten, zelfs als die al glyburide, metformine en atorvastatine als medicatie gebruiken. Iraanse onderzoekers hadden een extract bij 100 patiënten uitgetest in een twee maand durende studie. Meer bepaald daalde nuchtere bloedglucose, bloedglucose gemeten twee uur na een maaltijd, HbA1c, totaal cholesterol, LDL-choesterol en triglycerideniveau. De waarde voor HDL-cholesterol ging omhoog.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!