Ouderen krijgen te veel pillen voorgeschreven

De Nederlandse Vereniging van Klinisch Geriaters (NVKG) waarschuwt via de Nationale Zorggids dat ouderen veel te veel medicijnen krijgen.
Deze zijn uitgetest als monotherapie op jonge, gezonde mannelijke proefpersonen. Het effect bij ouderen, vooral tachtigplussers, is echter vaak anders: er zijn vaak meerdere gezondheidsproblemen en er is meestal polyfarmacie. De vaak veel vroeger voorgeschreven farmaca kunnen hierdoor meer nadelen dan voordelen hebben: bijvoorbeeld antihypertensiva kunnen op hogere leeftijd de bloeddruk sterker verlagen dan gewenst, waardoor er krachtsverlies optreedt en het risico op vallen verhoogt.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!