Olijfolie beschermt tegen fijn stof, visolie niet

Olijfolie beschermt het endotheel tegen de schade berokkend door het inademen van fijn stof. In een Amerikaanse studie lieten onderzoekers mannen en vrouwen een gecontroleerde hoeveelheid fijn stof inademen. Die procedure verlaagde de soepelheid van de bloedvatwanden het meest bij deelnemers die visolie of placebo hadden gekregen, maar het minst bij deelnemers die olijfolie hadden ingenomen.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!