Moringa weinig effect bij prediabetes

In een Spaanse studie kon geen effect van bladeren van Moringa oleifera genoteerd worden bij deelnemers met prediabetes. Parameters die opgevolgd werden waren serum-lipiden, plasma-antioxidantcapaciteit, bloeddruk en ontstekingsmarkers. Toch was er een positieve noot te vinden in de resultaten. Een bepaalde ontstekingsmarker leek te voorspellen welke deelnemers toch iets aan de behandeling hadden.

Aan de studie namen 65 deelnemers deel met een onwenselijk hoog glucoseniveau maar die (nog) niet in de categorie van diabetes vielen. De meesten hadden overgewicht. De interventie bestond uit zes capsules met 400 mg poeder van gedroogde moringa­bladeren. Die dosis is lager dan dosissen die in andere studies gebruikt werden, met name 4-8 gram. Een ander probleem in deze studie was de variatie in bloedparameters die de deelnemers vertoonden, bijvoorbeeld het HbA1c- en het CRP-niveau verschilden sterk van persoon tot persoon.

De onderzoekers zagen wel dat bij alle patiënten bij wie het HbA1c-niveau dankzij moringa daalde, er sprake was van een laag TNFα-niveau. Omgekeerde, een kwart van de patiënten met een laag TNFα-niveau ondervond geen effect, dus TNFα is niet de enige factor die meespeelt. De drempelwaarde voor een al dan niet hoog TNFα-niveau werd door de onderzoekers op 7,3 pg/ml gelegd.

TNFα is een ontstekingsmarker, uit deze gegevens blijkt dat chronische laaggradige ontsteking het effect van moringa mogelijk blokkeert.

Verschenen in de nieuwsbrief van 30 juni 2022