Kanker wordt te vaak behandeld

Screeningsprogramma's hebben hun doel niet bereikt. Kanker wordt wel steeds in een vroeger stadium gedetecteerd, maar tot een vermindering van het aantal gevorderde kankers heeft dit niet geleid. Dat was immers aanvankelijk de opzet: een tumor zo vroeg mogelijk ontmaskeren, zodat de progressie naar een letaal stadium vermeden kan worden.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!